โทมัส เอลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจ ที่มีความสามารถมากกว่าคนธรรมดา

โทมัส เอลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจ ผู้ซึ่งมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆมากมาย จนได้ฉายาว่า พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก โทมัส เอลวา เอดิสัน เป็นหนึ่งในผู้ที่คิดริเริ่มนำหลักการของการผลิตจำนวนมากและกระบวนการประดิษฐ์ มาประยุกต์รวมกัน เอดิสัน เขามักถูกเขาใจผิดว่าเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟเป็นคนแรก ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เขาเป็นบุคลแรกที่มีการจดสิทธิบัตรในการประดิษฐ์หลอดไฟจากนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 20 คน ที่เป็นคนคิดค้นหลอดไฟ และสามารถนำมาทำธุรกิจได้…

Continue Reading →