เซอร์ ฮัมฟรีย์ เดวีย์ เขาได้เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1778 ที่เมืองคอร์นวอล ในประเทศอังกฤษ

เซอร์ ฮัมฟรีย์ เดวีย์ เขาได้เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1778 ที่เมืองคอร์นวอล ในประเทศอังกฤษ เซอร์ ฮัมฟรีย์ เดวีย์ หลังจากที่เขาได้สำเร็จการศึกษาแล้ว เขาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยของอยุรแพทย์คนหนึ่ง ในสมัยนั้นความเจริยทางการแพทย์ยังไม่มีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดนั้นที่โรงพยาบาลยังไม่มียาใดที่จะสามารถระงับความเจ็บปวดของคนไข้ได้เลย ในขณะที่ผ่าตัดนั้น ฮัมฟรีย์ เดวีย์…

Continue Reading →