หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นนักเคมีผู้ยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศส ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เขา

หลุยส์ ปาสเตอร์ เป็นนักเคมีผู้ยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศส ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เขาและเป็นคุณประโยชน์อย่างมากให้กับประชาชนนั้นคือ หลุยส์ ปาสเตอร์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้านี้จะไม่ได้เป็นโรคระบาดที่ความรุนแรงมากเท่าไหร่ แต่โรคนี้สามารถคร่าชีวิตของผู้คนได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ปาสเตอร์ยังมีการค้นพบวัคซีนอีกมากมายหลายชนิดได้แก่ อหิวาตกโรค โรคคอตีบและวัณโรค ซึ่งผลงานของเขานับว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์อย่างมากอีกชิ้นหนึ่งนั้นคือ การค้นพบวิธีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แบบพาสเจอร์ไรต์ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำวิธีการนี้มาใช้ในการเก็บรักษาอาหารได้อย่างปลอดภัย ปาสเตอร์เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1822…

Continue Reading →