วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน เขาเกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1845 ที่เมืองเลนเนป รีนต์เกินเป็นบุตรชายคนเดียว

วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน เขาเกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1845 ที่เมืองเลนเนป รีนต์เกินเป็นบุตรชายคนเดียวของนักอุตสาหกรรมและการค้าผ้า วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิ เขาได้รับการศึกษาครั้งแรกที่ฮอลแลนด์ เขาเป็นคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งและได้เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกสเมื่อปี ค.ศ.1902 วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน ได้ค้นพบรังสีเอ๊กซ์โดยบังเอิญเมื่อวันที่…

Continue Reading →