วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน เขาเกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1845 ที่เมืองเลนเนป รีนต์เกินเป็นบุตรชายคนเดียว

วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน เขาเกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1845 ที่เมืองเลนเนป รีนต์เกินเป็นบุตรชายคนเดียวของนักอุตสาหกรรมและการค้าผ้า

วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน

วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิ เขาได้รับการศึกษาครั้งแรกที่ฮอลแลนด์ เขาเป็นคนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งและได้เป็นศาสตราจารย์ทางฟิสิกสเมื่อปี ค.ศ.1902

วิลเฮล์ม คอนราด รีนต์เกิน ได้ค้นพบรังสีเอ๊กซ์โดยบังเอิญเมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน ค.ศ. 1895 ในขณะที่ตัวเขาได้ทำการทดลองโดยการนำกระดาษแข็งที่มีสีดำสนิทมาห่อหุ้มหลอดแก้วไว้ไม่ให้มีแสงสว่างลอดออกมาได้เลย

และได้มีการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านก๊าซต่างๆในหลอดแก้วพิเศษนี้ ซึ่งได้มีการดูดเอาอากาศภายในหลอดแก้วออก

วันหนึ่งรีนต์เกินได้สังเกตเห็นว่าแม้หลอดแก้วนั้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกระบาษสีดำที่ห่อหุ้มอย่างสนิทชนิดที่ไม่มีแสงลอดมาได้ก็มีการแผ่รังสีบางอย่างสามารถจะส่งทะลุผ่านออกมาก

ได้และยังทำให้ฉากที่วางอยู่ใกล้ๆนั้นสว่างมาขึ้น รันต์เกิน เขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในของหลอดแก้ว แต่เขากลับค้นพบว่า

ถ้าเขาได้วางฉากไว้ในห้องถัดไปซึ่งอยู่กันคนละด้านและปิดประตู รังสีก็ดูเหมือนจะมีผลปฏิกิริยากับฉากนั้น จึงทำให้เขาคิดได้ว่ารังสีนี้ไม่เพียงแต่สามารถลอดผ่านกระดาษสีดำ

ได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถส่องผ่านไม้ไปได้อีกด้วยเหมือนกัน และการทดลองต่อมาเขาได้ค้นพบว่า ถ้าเขานำมือของเขามาวางกันไว้ระหว่างรังสีนี้กับแผ่นถ่ายภาพ

รังสีจะบันถึงเงาของโครงกระดูกของมือเขาบนแผ่นถ่ายภาพนั้น ทำให้เขารู้ว่าแสงรังสีนี้ยังสามารถล่องผ่านเนื้อของเขาด้วยเช่นเดียวกับที่ส่องผ่านกระดาษดำสีดำ

รีนต์เกินได้ทำการทดลองต่อมาอีกประมาณ 2-3 นาทีก็ทำให้เขาได้หายสงสัย เขาจึงได้มีการประกาศการค้นพบของเขาโดยที่เขาได้นำเสนอใช้เรียกชื่อของแสงนี้ว่า

รังสีเอ็กซ์ และตั้งแต่ที่รีนต์เกินได้ค้นพบรังสีเอ็กซ์จรมาถึงในปัจจุบัน รังสีนี้เองที่ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์กันอย่างกว้างขวาง โดยมีผลอย่างมากในวงกาลของการแพทย์

ซึ่งการที่รียต์เกินได้ค้นพบรังสีเอ็กซ์นั้นสามารถช่วยให้เหล่าแพทย์นั้นได้สามารถตรวจดูความผิดปกติภายในของผู้ป่ายได้ ยังสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและยังยับยั้งหรือ

กำจัดการเติบโตความผิดปกติของเซลล์บางจำพวกได้อีกเหมือนกันด้วย รังสีเอ็กซ์นี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม วิศวกรรม การสืบสวน

และวงการทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆสาขาด้วยกัน วืลเฮล์ม คอนราด รียนต์เกิน นับเป็นบุคคลผู้ที่ได้ค้นพบสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างพวกเราเป็นอย่างมาก

เละเขาเองก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1913 ด้วยโรคมะเร็ง เนื่องจากรับรังสีนี้ไปจำนวนมาก