กูกิลโม มาร์โคนี่ เขาเกิดเมื่อปี 1874 ในเมืองโบโลนา ในประเทศอิตาลี

กูกิลโม มาร์โคนี่ เขาเกิดเมื่อปี 1874 ในเมืองโบโลนา ในประเทศอิตาลี มีพ่อที่เป็นชาวอิตาเลี่ยนและมีแม่เป็นชาวไอริช

กูกิลโม มาร์โคนี่

กูกิลโม มาร์โคนี่ ได้รับแรงดลใจจากการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคลาร์ค แม็กซ์เวลล์ และการทดลองการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดของไฮริซ เฮิร์ท

ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันหลังจากการที่เฮิร์ทค้นพบสิ่งนี้ได้ไม่นานัก กูกิลโม มาร์โคนี่ ได้ศึกษาอยู่ในมหาวิยาลัยโบโลนา

ในประเทศอิตาลีได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งคนนั้นเคยได้ทำงานกับเฮิร์ทในประเทศเยอรมัน ผลงานของเฮิรททำให้มาร์โคนี่เกิดจินตนาการที่ได้สร้างเครื่องรับส่งวิทยุอย่างแบบง่าย

ไว้ในห้อง 2 ห้องที่บ้านของพ่อของเขาและเขาได้ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำการส่งสัญญาณข้ามห้อง จากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งได้

เขาได้เกิดมีความคิดที่ว่าถ้าเขาเกิดสร้างเสาอากาศที่มีลักษณะที่สูงขึ้น เขาอาจจะสามารถส่งสัญญาณออกไปได้ไกลกว่านี้มากขึ้นไปอีก ในปีค.ศ. 1895

ตอนที่เขาอายุได้ 21 ปี เขาสามารถทำการส่งสัญญาณได้ไกลมากถึง 1.5 กิโลเมตรในตอนนั้น เขารู้ทันทีว่าเขาได้พบคามสำคัญของการค้นพบนี้

จึงต้องการที่จะทำการทดลองตา แต่เขากลับไม่มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาต่อเพราะไม่มีคนสนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เมื่อเขาไม่ได้รับการสนับสนุน

เขาจึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางจากอิตาลีไปยังประเทศอังกฤษที่เมืองลอนดอน และในปี 1896 การไปษณีของอังกษได้ให้การสนับสนุนจึงทำให้เขาได้พัฒนาวิธีการของฮาร์ทในหลายๆด้าน

จนทำให้เขาสามารถส่งสัญญาณออกไปไกลมากขึ้น และในปีค.ศ. 1899 เขาสามารถส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่งบนฝั่งด้านใต้ไปยังสถานีในฝรั่งเศส

ซึ่งมีระยะทางห่างออกไป 50 กิโลเมตร และที่ระยะ 120 กิโลเมตรได้สำเร็จ วันหนึ่งมีเจ้าของเรื่อได้นำเครื่องส่งสัญญาณของมาร์โคนีมาติดตั้งไว้ที่เรือ

ทำให้เรื่อที่กำลังเดินทางในทะเลเหนือได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบถึงภัยอันตรายด้วยคลื่นวิทยุของมาร์โคนี่ ทำให้เรือและลูกเรือที่ได้เดินทางไปกับเรือนั้น

ได้รับความปลอดภัยและเกิดประทับใจในผลงานของเขา และในปีค.ศ.1901 มาร์โคนี่ต้องการที่จะส่งสัญญาณวิทยุให้ได้ในระยะทาง 2700 กิโลเมตร

ซึ่งทุกคนโต้แย้งและไม่มาร์โคนี่ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะเชื่อว่าโลกนี้เป็นเส้นโค้งแต่สัญญาณของมาร์โคนี่เป็นเส้นตรงและเดินทางหายไปในอากาศนั้นเอง

แต่ปรากฏว่าคลื่นวิทยุสามารถรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบถึงเหตุผลเองก็ตาม ในระยะเวลาอันสั้นนี้มาร์โคนี่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาคลื่นวิทยุ

และถึงแก่กรรมในกรุงโรมเมื่อปี 1937 ก่อนที่จะมีรายการทั้งการพูดและดนตรีที่ถูกส่งไปทั่วโลกให้ฟังจากคลื่นวิทยุของเขาที่คิดขึ้นเสียอีก

เขาได้รับการจัดงานอย่างเป็นทางการและฝังศพของเขาที่เมืองโบโลนา ประเทศอิตาลี มาร์โคนี่จึงได้นับว่าเป็นผู้ประดิษฐ์โทรเลขไร้สายเครื่องแรกของโลก ที่ทำให้ประชาชนรู้จักคลื่นวิทยุนั้นเอง